DSC_0735.jpg

 ​학사일정 

1월   January

(Sun)      월(Mon)       화(Tue)      수(Wed)      목(Thu)      금(Fri)      토(Sat)

                                                                                                          1                2

    3                  4                  5                  6                  7                  8                9

  10                11                12               13                14               15              16

  17                18                19         
      20                21               22              23

  24
                25                26               27                28               29              30

  31

1일 ~ 1일                              - 신정 
11일 ~ 14일                          - 졸업사정 및 학위수여자 

18일 ~ 20일                                  -  학위증 발급 

2월   February

(Sun)      월(Mon)       화(Tue)      수(Wed)      목(Thu)      금(Fri)      토(Sat)

                         1                  2                  3                 4                  5                6

    7                  8                  9                 10               11               12              13

  14                15                16               17                18               19              20

  21                22                23         
      24                25               26              27

  28
              
 

4일 ~ 4일                             -  학위수여식 
11일 ~ 13일                         -  설날연휴  
15일 ~ 19일                         -  2021-1학기 등록금 납부 
16일 ~ 16일                         -  개강점검의 날 
23일 ~ 1일                           -  2021-1학기 수강신청(수정기간 포함 
24일 ~ 24일                         -  동계 영성훈련 
26일 ~ 26일                         -  입학식 

3월   March

(Sun)      월(Mon)       화(Tue)      수(Wed)      목(Thu)      금(Fri)      토(Sat)

                         1                 2                   3                  4                 5                6

    7                  8                  9                 10                11               12            13

  14                15                16                17                18              19             20

  21                22                23          
      24                25               26             27

  28
                29                30                31

​1일 ~ 1일                             -  삼일절
2일 ~ 2일                             -  2021-1학기 개강일 
2일 ~  2일                            -  개강예배
2일 ~  5일                            -  재학생 추가 등록 

2일 ~   7일                           -  수강신청변경기간 
15일 ~ 15일                         - 기독인연합예배 
23일 ~ 25일                         -  종합시험 접수 

25일 ~ 31일                         -  영어시험 접수 
31일 ~ 31일                         -   학기개시 30일 

4월   April

(Sun)      월(Mon)       화(Tue)      수(Wed)      목(Thu)      금(Fri)      토(Sat)

                                                                                      1                 2                3

    4                  5                  6                  7                  8                 9               10

  11                12                13               14                15              16              17

  18                19                20         
      21                22              23              24

  25
                26                27               28                29              30             

 

 5일 ~ 5일                            -  수업일수 1/3선 
 7일 ~ 7일                            -  영어시험 시행 
12일 ~ 15일                         -  심사용논문 제출/ 접수

5월   May

(Sun)      월(Mon)       화(Tue)      수(Wed)      목(Thu)      금(Fri)      토(Sat)

                                                                                                                             1

    2                  3                   4                 5                  6                  7                8

    9                 10                11               12                13               14             15

  16                17                18         
      19                20               21              22

  23
                24                25               26                27               28              29

  30                31

3일 ~ 10일                           -  논문심사
5일 ~  5일                            -  어린이 날 
8일 ~  8일                            -  어버이 날
10일 ~ 10일                         -  수업일수 2/3
11일 ~ 13일                         - 성산골 한울마당
15일 ~ 15일                         -  스승의 날 
19일 ~ 19일                         -  석가탄신일 
20일 ~ 20일                         -  논문예비심사결과보고서 제출 마감 
30일 ~ 30일                         -  학기개시 90일 

6월   June

(Sun)      월(Mon)       화(Tue)      수(Wed)      목(Thu)      금(Fri)      토(Sat)

                                              1                 2                  3                  4                5

    6                  7                  8                  9                 10               11             12

  13                14                15               16                17               18              19

  20                21                22         
      23                24               25              26

  27
                28                29               30


 

​6일 ~ 6일                             -  현충일 
10일 ~ 10일                         -  논문심사 마감 
14일 ~ 18일                         -  대학 자체 행정감사 
14일 ~  27일                        -  2021-1학기 성적입력 및 수정 
17일 ~ 17일                         -  최종논문심사 결과보고 마감 
21일 ~ 21일                         -  하계방학 

24일 ~ 24일                        -  최종논문 제출 마감 
28일 ~ 4일                           -  2021-1학기 수업평가 및 성적열람

7월   July

(Sun)      월(Mon)       화(Tue)      수(Wed)      목(Thu)      금(Fri)      토(Sat)

                                                                                       1                 2                3

    4                  5                  6                  7                   8                 9               10

  11                12                13               14                15               16              17

  18                19                20         
      21                22               23              24

  25
                26                27               28                29               30              31

 

1일 ~ 29일                           -  2021-2학기 휴학 및 복학신청
12일 ~ 15일                         -  졸업사정 및 학위수여자 보고 
17일 ~ 17일                         -  제헌절 

8월   August

(Sun)      월(Mon)       화(Tue)      수(Wed)      목(Thu)      금(Fri)      토(Sat)

    1                  2                   3                  4                 5                 6                7

    8                  9                 10                11               12              13              14
 
  15                16                17                18               19               20             21

  22                23                24         
       25               26               27             28

  29
                30                31               


 

15일 ~ 15일                         -  광복절 
16일 ~ 20일                         -  2021-2학기 등록금 납부 
17일 ~ 17일                         -  개강점검의 날 
23일 ~  29일                        -  2021-2학기 수강신청 
25일 ~ 25일                         -  하계 교직원수양회 
30일 ~ 30일                         -  2021- 2학기 개강일 
30일 ~ 3일                           -  재학생 추가 등록
30일 ~ 5일                           -  수강신청변경기간 

9월   September

(Sun)      월(Mon)       화(Tue)      수(Wed)      목(Thu)      금(Fri)      토(Sat)

                                                                 1                   2                 3                4

    5                  6                  7                  8                  9                10              11

  12                13                14               15               16                17              18

  19                20                21         
      22               23                24              25

  26
                27                28               29               30             


 

5일 ~ 5일                             -  수강신청변경기간 마감
13일 ~ 13일                         -  성산골 대동체전(예선)
13일 ~ 13일                         -  기독인 연합예배
20일 ~ 22일                         -  추석연휴 
23일 ~ 30일                         -  영어시험 접수 
​28일 ~ 28일                         -  학기개시 30일 
28일 ~ 30일                         -  종합시험 접수 

10월   October

(Sun)      월(Mon)       화(Tue)      수(Wed)      목(Thu)      금(Fri)      토(Sat)

                                                                                                          1                2

    3                  4                  5                  6                  7                  8                9

  10                11                12               13                14               15              16

  17                18                19         
      20                21               22              23

  24
                25                26               27                28               29              30

  31

​3일 ~ 3일                             ​-  개천절
3일 ~ 3일                              수업일수 1/3선
5일 ~ 5일                             ​ 복음성가채플
6일 ~ 6일                              영어시험 시행 
7일 ~ 7일                              성산골 대동체전(결선)
9일 ~ 9일                              한글날 
11일 ~ 14일                          심사용논문 제출/ 접수
11일 ~ 16일                         -  종합시험 시행 
21일 ~ 21일                         -  수업일수 1/2선 
28일 ~ 28일                         -  학기개시 60일 
 

11월   November

(Sun)      월(Mon)       화(Tue)      수(Wed)      목(Thu)      금(Fri)      토(Sat)

                         1                  2                  3                  4                5                 6

    7                  8                   9                10                11              12             13

  14         
       15                16                17               18               19             20

  21                22                23                24               25               26             27

  28                29                30            


 

1일 ~ 9일                             -   논문심사 
7일 ~ 7일                             -  수업일수 2/3선 
18일 ~ 18일                         - 논문예비심사결과보고서 제출 마감
27일 ~ 27일                         -  학기개시 90일   

12월   December

(Sun)      월(Mon)       화(Tue)      수(Wed)      목(Thu)      금(Fri)      토(Sat)

                                                                   1                  2                 3               4

    5                  6                  7                    8                  9               10             11

  12                13                14                 15                16              17             18

  19                20                21                 22                23              24             25

 
26                27                28                 29                30              31

9일 ~ 9일                              -  ​논문심사 마감
13일 ~ 26일                          -  2021-2학기 성적입력 및 수정
16일 ~ 16 일                         -  최종논문심사 결과보고 마감
20일 ~ 20일                          -  동계방학 
23일 ~ 23일                          -  최종논문 제출 마감
25일 ~ 25일                          -  성탄절 
27일 ~ 2일                            -  2021-2학기 수업평가 및 성적열람